• Każdy z elementów jest klasyfikowany w oparciu o własne grupy aktywów (sprzęt komputerowy, drukarki, licencje). Wskazanie lokalizacji pozwala precyzyjnie określić ile elementów mamy na magazynie, a ile jest wydanych do użytkowania.
  • Każdy element w bazie posiada swoją historię oraz listę zdarzeń takich jak wystąpienie incydentu, przekazanie do użytkowania, zwrot czy likwidacja.
  • Integrity+ umożliwia wyszukiwanie elementów w oparciu o ich nazwę, kategorię, numer seryjny lub producenta.
  • Integrity+ pomaga generować elektroniczne protokoły przekazania, protokoły zwrotu oraz likwidacji środka trwałego. Podpisane protokoły trafiają do systemu w formie skanu.
  • Możliwość wydawania sprzętu osobom spoza organizacji.
  • Możliwość oznakowania zasobów przy pomocy kodów QR. Każdy kod jednoznacznie identyfikuje aktywo oraz umożliwia wykonanie inwentaryzacji. Inwentaryzacja realizowana jest przy użyciu aplikacji mobilnej Integrity+ wyposażonej w czytnik kodów QR.
  • Inwentaryzacja pomaga uporządkować sprawy związane z zarządzaniem sprzętem, który znajduje się poza biurem firmy.