JAK ZARZĄDZASZ PROJEKTAMI W SWOJEJ FIRMIE?

Z Integrity+ możesz zrobić to bardzo szybko. Każdy Projekt składa się z etapów (hierarchii zadań) przydzielonych do konkretnych osób i z konkretnym terminem realizacji. Realizując projekt możesz wykonywać mnóstwo aktywności np. dodać komentarz, ustawić spotkanie, wysłać maila lub załączyć dokumentację projektową. Odpowiednie osoby zostaną poinformowane o tym fakcie przez system. W Projekcie wszystkie ważne zdarzenia są wyświetlane na linii czasu.

PROSTY SPOSÓB KONTROLI TERMINOWOŚCI PROJEKTU

Główny kalendarz w Integrity+ to miejsce, od którego zaczynasz każdy dzień w pracy. Automatyczne powiadomienia o terminach spowodują, że nie zapomnisz przygotować raportu lub skontaktować się z klientem w ważnej sprawie. Projekty udostępniają możliwość logowania i analizy czasu pracy użytkowników.

ŚLEDZISZ POSTĘPY PRAC NA WYKRESIE GANTTA

Integrity+ udostępnia to, co jest niezbędne do skutecznej kontroli i analizy działań w projekcie. Wykres Gantta pozwala w szybki sposób na zarządzanie harmonogramami wszystkich projektów w firmie. Z kolei statystyka zadań pomoże zobrazować obłożenie pracą poszczególnych osób w firmie. Obszar projektowy został ściśle zintegrowany z modułem Raportowania, który umożliwia tworzenie własnych statystyk i analiz.

KONTROLUJESZ BUDŻET PROJEKTU BEZPOŚREDNIO W INTEGRITY+

Moduł projektowy został zintegrowany z obszarem Budżetowania. W ramach obiegu dokumentów możesz łatwo rozksięgować faktury na projekt lub wystawić dokumenty sprzedażowe otrzymując w rezultacie marżę na projekcie. W projekcie rozliczysz czas pracy przeliczając go na wynagrodzenie wg zdefiniowanej stawki.