ELEKTRONICZNY REJESTR FAKTUR KOSZTOWYCH

Rejestr faktur kosztowych jest jednym z elementów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w firmie. Na dziennik podawczy Integrity+ trafiają zarówno faktury papierowe, jak i elektroniczne pobierane wprost ze skrzynki email. Proces rejestracji faktur odbywa się przy udziale mechanizmu OCR, który automatycznie odczytuje dane finansowe ze skanu dokumentu. Mechanizm OCR nie wymaga ręcznego uczenia ani udostępniania danych na zewnątrz.

GENEROWANIE ZLECEŃ BANKOWYCH

Integrity+ monitoruje terminy płatności w cyklu dziennym i przygotowuje paczki przelewów bankowych z datą zlecenia wynikającą z terminu płatności na fakturze. Użytkownik importuje i autoryzuje plik zleceń w banku bez konieczności ręcznego wprowadzania przelewów. Przed terminem wymagalności faktur system generuje zbiorcze powiadomienie email zawierające wszystkie informacje o dokumentach do płatności.

FAKTURY SPRZEDAŻOWE

Wystawianie faktur sprzedażowych w Integrity+ to bardzo szybka i prosta operacja niewymagająca wiedzy z zakresu finansów. Faktury są wystawiane ręcznie lub automatycznie za pomocą generatora szablonów faktur. Wystawione dokumenty są dodatkowo przesyłane do akceptacji finansowej a ich wysyłka realizowana jest wprost z systemu poprzez dedykowaną skrzynkę email. Faktury mogą być też zaczytywane z innych systemów sprzedażowych i wysyłane za pomocą Integrity+. Rejestr faktur można wyeksportować do formatu JPK.

AUTOMATYZACJA PROCESU WINDYKACJI

Integrity+ automatycznie monitoruje status płatności za wystawione faktury. Dla przeterminowanych wierzytelności automatyczne generuje przypomnienia email do klientów oraz działania dla osób, które uczestniczą w procesie windykacji. Na każdym kroku procesu Integrity+ monitoruje postęp prac i wymusza wykonanie określonych działań. Niezależnie od powyższego system umożliwia dodawanie ręcznych adnotacji np. po wykonaniu telefonu lub wysłaniu wezwania.

ŚLEDZENIE ANALITYKI FINANSOWEJ

Integrity+ udostępnia dużą ilość wbudowanych raportów służących do śledzenia analityki finansowej w ujęciu dziennym, miesięcznym, rocznym oraz w podziale na projekty jak i centra kosztów. Dane finansowe znajdujące się w Integrity+ biorą także udział w analityce budżetowej. Integrity+ generuje raporty ze swojej bazy danych, jak i danych uzyskanych z zewnętrznych systemów informatycznych.