Poznaj nowy wymiar budżetowania bez Excela!

Umożliwia wygodne planowanie budżetów zarówno w podziale na koszty jak i przychody. Budżetowanie jest realizowane w dwóch wymiarach: na jednostki (departamenty) oraz rodzaje kosztów/przychodów.

  • Budżet jest przygotowywany przez kierowników jednostek, którzy po wykonaniu ostatecznych zmian wysyłają go do akceptacji. Akceptacja odbywa się według ścieżki hierarchii jednostek organizacyjnych w spółce.
  • Możliwość stworzenia rewizji istniejącego budżetu. Każda rewizja polega odrębnemu obiegowi akceptacji. Po zaakceptowaniu rewizji, poprzednie wersje budżetu zostają zarchiwizowane.
  • Tworzenie budżetu na kolejne lata wymaga jedynie skopiowania i dostosowania budżetu za poprzedni rok.
  • Budżet jest w pełni zintegrowany z obiegiem faktur oraz planem kont księgowych, który jest przechowywany w Integrity+. Raport wykonania budżetu jest dostępny od ręki uwzględniając wszystkie zaksięgowane koszty/przychody.
  • Możliwość śledzenia analityki finansowej na poziomie faktur kosztowych.
  • Integrity+ pilnuje wysokości składanych zamówień w oparciu o aktualnie obowiązujący w firmie budżet. W przypadku przekroczenia wymagana jest dodatkowa akceptacja.
  • Możliwość ustalenia poziomu wydatków jednorazowo na etapie akceptacji budżetu.
  • Możliwość planowania przychodów ze sprzedaży produktów oraz usług w ujęciu projektowym, gdzie każdy projekt posiada swój własny budżet.
  • Integrity+ jednocześnie umożliwia śledzenie wykonania budżetu w ujęciu graficznym.