ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W INTEGRITY+

Innowacyjny i w pełni definiowalny obieg dokumentów, optymalnie wykorzystujący potencjał integracji z urządzeniami biurowymi.

 • Rejestr pism przychodzących i faktur (papierowych i elektronicznych)
 • Automatyczny OCR (bez konieczności uczenia i ponoszenia dodatkowych kosztów za każdy przetworzony dokument)
 • Pobieranie kontrahentów z GUS
 • Obsługa i numeracja spraw
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (full-text search) dokumentów
 • Rejestrowanie pism poufnych
 • Znakowanie pism kodami 2D (QR)
 • Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie
 • Rejestr pism i przesyłek wychodzących
 • Integracja z usługą e-Nadawca Poczty Polskiej
 • Obsługa i zamawianie kuriera
 • Znakowanie przesyłek kodami 2D
 • Skanowanie dokumentów wychodzących
 • Automatyzacja masowej wysyłki faktur
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów (pisma, wnioski, umowy, oferty, zamówienia)
 • Graficzny kreator tworzenia ścieżek obiegu
 • Generowanie umów z szablonu (do formatu .pdf lub MS Word)
 • Tworzenie własnych wydruków
 • Obustronna integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. SAP, Optima, Sage Symfonia, Subiekt GT, Asseco Wapro, Graffiti.ERP, Softlab, Comarch ERP XL, PSKP i inne
 • Pobieranie kontrahentów z GUS, sprawdzanie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT, integracje z KRS online i z podpisem elektronicznym Autenti, Google Maps
 • Import faktur bezpośrednio ze skrzynki email, plugin do MS Exchange, MS Outlook, Gmail
 • Biblioteka gotowych raportów
 • Kreator tworzenia własnych zestawień i wykresów
 • Powiadomienia o upływających terminach (np. koniec umowy, realizacja zadań, itp.)
 • Elektroniczny dziennik podawczy
 • Eksport do formatu Excel

JAK TO DZIAŁA?