Tablice ogłoszeniowe jako kanał wymiany informacji.  Tablice ogłoszeniowe z powodzeniem zastępują kanał e-mail w zakresie komunikacji firma-pracownicy.

Baza wiedzy jako repozytorium dokumentów firmowych. Firmowa Baza wiedzy to jedno, centralne miejsce przechowywania dokumentów wewnętrznych (procedury, instrukcje, szablony umów i pism) oraz informacji takich jak (FAQ, notatki). Struktura folderów z możliwością nadawania uprawnień w zupełności zastępują udział sieciowy dając przy tym możliwość dostępu do plików z każdego miejsca i o każdej porze.

Elektroniczna książka adresowa. Centralne miejsce w systemie z kontaktami do wszystkich osób w firmie (lub spółek zależnych). Pozwala na szybkie wyszukanie informacji o pracowniku oraz osobie, która go zastępuje w czasie planowanej nieobecności.

Wewnętrzny komunikator chat. Czat wewnętrzny jest bezpieczną i szybką metodą wymiany informacji w firmie. Czat umożliwia jednoczesne prowadzenie korespondencji z wieloma użytkownikami, pozwala na przekazywanie plików oraz linków bezpośrednich. Czat definitywnie ogranicza i eliminuje zbędną komunikację mailową pomiędzy pracownikami.

Ważne skróty w jednym miejscu. Intranet to również miejsce, gdzie umieścisz skróty do wszystkich ważnych informacji oraz systemów znajdujących się w sieci wewnętrznej.

To nowoczesny kanał obustronnej komunikacji B2B oraz B2C. To panel dostępowy, w którym partnerzy i odbiorcy mogą zweryfikować saldo, pobrać fakturę, zgłosić reklamację lub złożyć zamówienie. Ekstranet Integrity+ to również nowoczesne, elektroniczne biuro obsługi klienta.

Dostęp – konfigurowalny mechanizm rejestracji użytkowników, dostęp przez przeglądarkę www, szyfrowane połączenie SSL, wsparcie dla urządzeń mobilnych.

Panel użytkownika – wyświetlanie stanu rozliczeń, lista wystawionych faktur z możliwością ich pobrania, podgląd i edycja danych adresowych, składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji i problemów przez formularz kontaktowy, ustawianie powiadomień, odczyt wiadomości i komunikatów od Administratora.

Administracja – zarządzanie kontami użytkowników, wysyłka wiadomości tekstowych do grup odbiorców (e-mail, sms, pop-up), dostęp do dzienników zdarzeń i alertów.

Integracja – integracja z systemami księgowymi i magazynowymi jest wykonywana indywidualnie.