Każde wdrożenie poprzedzone jest szczegółową analizą potrzeb klienta oraz aktualnego stanu faktycznego w zakresie funkcjonującego już w firmie oprogramowania, jej struktury organizacyjnej, specyfiki działalności czy celów biznesowych jakie stawia sobie na przyszłość.

Najważniejszym efektem tej wstępnej, ale niezwykle ważnej części prac wdrożeniowych, jest wypracowanie rozwiązań które w 100% spełnią oczekiwania kontrahenta w zakresie funkcjonalności systemu, dopasowania do specyfiki konkretnej organizacji, czasu oraz schematu wdrożenia. Nie mniej istotne jest również określenie już na wstępie kwestii technicznych takich jak model licencjonowania czy zakres ewentualnych usług dodatkowych (np. hosting).

Analiza za każdym razem przeprowadzana jest przez wyspecjalizowany i kompetentny zespół naszych konsultantów. Nie tylko służą oni radą w doborze rozwiązań systemowych, ale również bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu sugerują konkretne zmiany zmierzające do optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.